ఊపిరి ఉంటే ఉప్పు అమ్ముకుని అయినా బ్రతకవచ్చు

ఊపిరి ఉంటే ఉప్పు అమ్ముకుని అయినా బ్రతకవచ్చు. అనాలోచితంగా జీవితాన్ని నాశనం చేసుకునే నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ, తిరిగి బాధపడి ప్రాణాలమీదకు తెచ్చుకునేవారికి నాలుగు మేలు మాటలు చెప్పే సందర్భంలో ఇలాంటి సామెత మాటలు వాడుతూ ఉంటారు.

వస్తువు పోతే తిరిగి సంపాదించుకోవచ్చును. ధనం పోతే తిరిగి సంపాదించుకోవచ్చును. పరీక్ష ఫెయిల్ అయితే మరలా వ్రాసి పాస్ అవ్వవచ్చును. ఒక్కసారి ఊపిరి ఆగిన శరీరంలోకి మరలా ఊపిరి పోయలేం…. ప్రాణాలు తిరిగిరాని లోకాలకు వెడలిపోతాయి.

కాబట్టి ప్రతీ చిన్న విషయానికి ఆవేశపడడం, క్షణికావేశంలో తప్పులు చేయడం తగదని తెలియజేస్తూ పెద్దలు వాడే మాటలలో ఇలాంటి తెలుగు సామెతలు ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు.

వెతకుతున్న తీగ కాలికి తగిలినట్టు

మరి ఒక పోస్టులో మరి ఒక తెలుగు సామెత దాని అర్ధం గురించి అవగాహన పోస్టు చూద్దాం

ధన్యవాదాలు

రాజు పగ తాచు పగ ఒకలానే అన్నట్టు

వంట అయింది కానీ వడ్లు ఇంకొంచెం ఎండాలన్నట్టు…

అంతా చెప్పనిచ్చి సీతకు రాముడు ఏం అవుతాడు

వేడి నీళ్ళకు చన్నీళ్ళు తోడు అన్నట్టు

మింగడానికి మెతుకులేదు మీసానికి సంపంగి నూనె తెలుగు సామెత

అంధుడికి అద్దం చూపినట్లు తెలుగు సామెత

ఉరుము ఉరిమి మంగలంపై పడ్డట్టు తెలుగు సామెత

దూరపు కొండలు నునుపు ప్రసిద్ద తెలుగు సామెత

సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం తెలుగు మాట

గోడకేసిన సున్నం నోరు జారిన మాట తిరిగిరాదు

గురువింద గింజ తననలుపు ఎరుగదట తెలుగు సామెత

అన్నవారు బాగున్నారు పడ్డవారు బాగున్నారు మధ్యనున్నవారు నలిగిపోయినట్టు

అనుమానం పెనుభూతం తెలుగులో సామెత

ఎంత గుమ్మడికాయ అయినా కత్తిపీఠకు లోకువే తెలుగు సామెత

తాడిని తన్నేవాడు ఉంటే వాడి తలను తన్నేవాడు ఉంటాడు తెలుగు సామెత

అక్కర ఉన్నంతవరకు ఆదినారాయణ అక్కర తీరాక గూదనారాయణ తెలుగు సామెత

అంత్య నిష్టూరం కన్నా ఆది నిష్టూరం మేలు

తెలుగులో సామెతలు వాటి అర్ధాలు.

అంతా మన మంచికే తెలుగు సామెత

తెలుగులో సామెతలు వాటి అర్ధాలు

తెలుగులో వ్యాసాలుతెలుగు సామెతలుసామెతలు అర్

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *