వంట అయింది కానీ వడ్లు ఇంకొంచెం ఎండాలన్నట్టు…

వంట అయింది కానీ వడ్లు ఇంకొంచెం ఎండాలన్నట్టు… కొందరు తమకు అప్పగించిన పనిని తగు సమయానికి ముగించకుండానే ఆ పని పూర్తి అయినట్టుగా చెబుతుంటారు. వాస్తవానికి ఆ పని పూర్తి అయ్యి ఉండదు. ఆరా తీస్తే కానీ వారు పనిని పూర్తి చేసినది? లేనిది? తెలియదు. కానీ నిలదీసి అడిగితే మాత్రం ఏవో కారణాలను చూపుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి వారి పనిని గురించి చెప్పే సందర్భంలో ఇటువంటి జాతీయం ప్రయోగిస్తూ ఉంటారని అంటారు.

వండిపెడతాను అన్న వ్యక్తి వంట పూర్తయ్యిందని చెబుతూ ఉంటే, తీరా అన్నం ఏది అని అడిగితే… వడ్లు ఇంకా ఎండలేదు… లేకపోతే ఈపాటికి… సిద్దం అని చెప్పాడట…. అలా కొందరి పనుల తీరుకు నిదర్శనంగా ఈ మాటను ప్రస్తావిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు.

పనులను పర్యవేక్షించే అధికారికి ఇలాంటి సందర్భాలు ఎదురు కావచ్చు. ఇంటి యజమానికి ఇలాంటి సందర్భాలు ఎదురుకావచ్చు….

మరి ఒక పోస్టులో మరి ఒక తెలుగు సామెత దాని అర్ధం గురించి అవగాహన పోస్టు చూద్దాం

ధన్యవాదాలు

అంతా చెప్పనిచ్చి సీతకు రాముడు ఏం అవుతాడు

వేడి నీళ్ళకు చన్నీళ్ళు తోడు అన్నట్టు

మింగడానికి మెతుకులేదు మీసానికి సంపంగి నూనె తెలుగు సామెత

అంధుడికి అద్దం చూపినట్లు తెలుగు సామెత

ఉరుము ఉరిమి మంగలంపై పడ్డట్టు తెలుగు సామెత

దూరపు కొండలు నునుపు ప్రసిద్ద తెలుగు సామెత

సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం తెలుగు మాట

గోడకేసిన సున్నం నోరు జారిన మాట తిరిగిరాదు

గురువింద గింజ తననలుపు ఎరుగదట తెలుగు సామెత

అన్నవారు బాగున్నారు పడ్డవారు బాగున్నారు మధ్యనున్నవారు నలిగిపోయినట్టు

అనుమానం పెనుభూతం తెలుగులో సామెత

ఎంత గుమ్మడికాయ అయినా కత్తిపీఠకు లోకువే తెలుగు సామెత

తాడిని తన్నేవాడు ఉంటే వాడి తలను తన్నేవాడు ఉంటాడు తెలుగు సామెత

అక్కర ఉన్నంతవరకు ఆదినారాయణ అక్కర తీరాక గూదనారాయణ తెలుగు సామెత

అంత్య నిష్టూరం కన్నా ఆది నిష్టూరం మేలు

తెలుగులో సామెతలు వాటి అర్ధాలు.

అంతా మన మంచికే తెలుగు సామెత

తెలుగులో సామెతలు వాటి అర్ధాలు

తెలుగులో వ్యాసాలుతెలుగు సామెతలుసామెతలు అర్

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *