రాగంలేని భోగం త్యాగం లేని మనస్సు వలె

రాగంలేని భోగం త్యాగం లేని మనస్సు వలె ఉంటుందని… తాత్వికపరమైన ఆలోచనలు కలిగించే విధంగా కొన్ని తెలుగు జాతీయాలు ఉంటాయి. భోగం కోసం ఆర్జన చేయడం సహజమే…. కానీ బంధుమిత్రులను దూరం చేసుకుని సంపాదించినా, దాని వలన వచ్చే భాగం మాత్రం మనసుకు ఆనందం అందించదని అంటారు. మనసులో త్యాగ గుణం దూరం అయితే బంధు మిత్రులు దూరం అవుతారు.

ఆస్తిపరులకు ఆత్మీయుల తోడు పరమానందం కలిగిస్తుందని అంటారు. కానీ అలాంటి ఆత్మీయులు లేకుండా ఎన్ని భోగభాగ్యాలు ఉన్న నిరర్ధకమే అని చెప్పే సందర్భాలలో రాగంలేని భోగం త్యాగం లేని మనస్సు వలె ఉంటుందనే తెలుగు జాతీయాలు ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు.

అదే పనిగా డబ్బు కోసం ప్రాకులాడుతూ ప్రేమానురాలు పంచే బంధుమిత్రులకు దూరంగా ఉండేవారిని ఉద్దేశిస్తూ లేదా ఎప్పుడు డబ్బు కోసం ఆలోచిస్తూ ఉండేవారికి మంచి మాట అన్నట్టుగా ఇలాంటి తెలుగు జాతీయాలు పెద్దలు ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు.

మరి ఒక పోస్టులో మరి ఒక తెలుగు సామెత దాని అర్ధం గురించి అవగాహన పోస్టు చూద్దాం

ధన్యవాదాలు

రాజు పగ తాచు పగ ఒకలానే అన్నట్టు

వంట అయింది కానీ వడ్లు ఇంకొంచెం ఎండాలన్నట్టు…

అంతా చెప్పనిచ్చి సీతకు రాముడు ఏం అవుతాడు

వేడి నీళ్ళకు చన్నీళ్ళు తోడు అన్నట్టు

మింగడానికి మెతుకులేదు మీసానికి సంపంగి నూనె తెలుగు సామెత

అంధుడికి అద్దం చూపినట్లు తెలుగు సామెత

ఉరుము ఉరిమి మంగలంపై పడ్డట్టు తెలుగు సామెత

దూరపు కొండలు నునుపు ప్రసిద్ద తెలుగు సామెత

సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం తెలుగు మాట

గోడకేసిన సున్నం నోరు జారిన మాట తిరిగిరాదు

గురువింద గింజ తననలుపు ఎరుగదట తెలుగు సామెత

అన్నవారు బాగున్నారు పడ్డవారు బాగున్నారు మధ్యనున్నవారు నలిగిపోయినట్టు

అనుమానం పెనుభూతం తెలుగులో సామెత

ఎంత గుమ్మడికాయ అయినా కత్తిపీఠకు లోకువే తెలుగు సామెత

తాడిని తన్నేవాడు ఉంటే వాడి తలను తన్నేవాడు ఉంటాడు తెలుగు సామెత

అక్కర ఉన్నంతవరకు ఆదినారాయణ అక్కర తీరాక గూదనారాయణ తెలుగు సామెత

అంత్య నిష్టూరం కన్నా ఆది నిష్టూరం మేలు

తెలుగులో సామెతలు వాటి అర్ధాలు.

అంతా మన మంచికే తెలుగు సామెత

తెలుగులో సామెతలు వాటి అర్ధాలు

తెలుగులో వ్యాసాలుతెలుగు సామెతలుసామెతలు అర్

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *